[ Български ] English 
 
On-line книги

   
    Последните допълнения и редакции на тази книга са от 2021 година.

 

    Тази книга е посветена на инженерното проектиране на логически структури
    и е неразривно свързана с книга [1] и с книга [2].

 
  Нейното последно печатно издание е от 2004 г.: ( ISBN 978-954-20-0259-9 ).

   Електронното издание, което читателят намира тук, авторът непрекъснато допълва,
   по тази причина то вече е значително по-богато в сравнение с отпечатаното.              OK_Design.JPG 

УДК 681.32

ISBN 954-20-0169-X
ISBN 954-20-0259-9

Автор:  Димитър  Стоянов  Тянев

                                               ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  КОМПЮТЪРА
                                   ( ПРОЕКТИРАНЕ  НА  ЛОГИЧЕСКИ  СТРУКТУРИ )

                  COMPUTER  ORGANIZATION   ( DESIGN OF LOGICAL STRUCTURES )


Анотация

      По своя характер тази книга представлява ръководство за структурно и логическо проектиране на възли, устройства и системи на цифровите изчислителни машини. Тя е предназначена за студенти, докторанти и специалисти в компютърното направление. В нея е обяснен и илюстриран методически и фактологически процесът на проектиране. Това е постигнато чрез подходящо подбрани примери, с което се цели да бъде подпомогната всяка творческа личност. Едновременно с това чрез правилата на изразните средства и Българския Държавен Стандарт е показан системният подход и добрият стил за изготвяне на техническата документация на инженерния проект.
      Проектирането на логически структури на цифрови (логически) устройства и системи е дейност, която се намира едно ниво по-високо от тази, характеризираща синтеза на логически възли. Ето защо тя е много по-богата, по-разнообразна и много по-близко стояща до реално възникващите необходимости на практическата инженерна дейност. Проектирането на логически структури, освен че има огромно значение като самостоятелна дейност, трябва да бъде основата за проектиране на логически системи.
      Тази книга е едно естествено и необходимо допълнение към всички издания на автора, което налага тяхното съвместно използване. Тя съдържа и много допълнителна информация, както и такава, която вече е позната, но интерпретирана по различен начин, което дава възможност за обогатяване на творческите похвати при използуване на познатите вече неща.

       ©  Димитър Тянев.

            2004 г.